Díl patnáctý - Nácvik vyhledání, vystavení a vyštěkání – III. díl


     Při revíru dnes musí pes dle stupně zkoušky prověřit jednu, tři, respektive pět prázdných maket, zatímco v oné poslední, druhé, čtvrté, respektive šesté, je ukryt figurant. On tedy příliš ukryt není a ke všemu jeho přítomnost anoncuje postávající rozhodčí. Psovi je od počátku cviku jasné, kde figurant je, proto je nutné se nyní požadovanému prověření věnovat velmi intenzivně.

Míček by měl být ve výši rukávu

    Používám držák na míček pro vysílání vpřed. Míček se velmi lehko odebírá, bez nějakého zdržování sbíráním ze země či podstavce. Taktéž ono prohlédnutí makety vypadá lépe, pokud se pes nedívá po zemi, ale jeho oči jsou upřeny výše. Stojan lze nastavit až do přibližné úrovně mužského lokte a také jeho cena je poměrně nízká, takže zakoupení šesti kusů (pět do revíru a jeden na vysílačku) vás nezruinuje. Stojan umístěte do makety raději hlouběji, pro důkladnější prověření v budoucnu. Stejně jako na vysílání kupředu to psu ukažte na vodítku a záhy poznáte, že pokud už snad začal kolem maket obíhat velké půlkruhy, je s tímto nešvarem utrum. To nejlepší co vám ale mohu doporučit, jsou elektronické vypouštěče míčku. Vypouštěč zavěsíte do makety a při přibíhání psa jej pagerem zdálky otevřete, anebo to učiní vámi poučený pomocník. Dobu od navázání vizuálního kontaktu s vypouštěčem, respektive od dosažení vzdálenosti pro možné uchopení míčku po samotné vypuštění, můžete pozvolna prodlužovat. Ne do nekonečna ale tak, že to psa opravdu výrazně zbrzdí v pohybu a pokud nedostane povel zpět, v podstatě je pro něj cennější vyčkávat možnou kořist. Neznamená to však nějaké zásadní zpomalení průzkumu. Ideál by měl mít podobu sprintu při dobíhání k maketě, jakéhosi smyku, kdy se pes zcela nepřirozeně stočí mordou k jejímu středu, zírajíc do přibližné výše umístění rukávu (fakt to vypadá dobře, nebojte), a následovné maximální akcelerace po povelu „zpět“.
    Elektronické vypouštěče jsou, pokud jich zakoupíte pět kusů, poněkud dražší záležitostí, pořizuje-li je však klub, je to v porovnání s vynalézáním nějakých vlastních metod rentabilní. Neodrovnáte své psy. Vypouštěč si můžete prohlédnout na mých webových stránkách.
    Pochopitelně i zde musíte nejdříve psovi ukázat, o co jde a odkud míček přijde. Nespěchejte a soustřeďte se nejprve jen na jednu maketu, až je to psovi zcela jasné. Pokud si budete v okamžiku, kdy by měl být míček na vysílacím držáku či z vypouštěče uchopen, pomáhat povely „drž“ anebo „drž aport“, nic nepokazíte.

Na velikosti nezáleží

    Musím také zmínit možnost trénovat na úkryty, které vlastně úkryty ani nejsou. Jsou tak malé, že by se do nich při figurování neschoval ani nestor služební kynologie Břéťa Ťujík. A to ani, kdyby se přikrčil. A to je co říci! Jsou jen metr vysoké, velmi skladné a praktické. Jedna štěkací maketa v setu je normální velikosti. Spolu s držáky na míčky jsou pro mne neodmyslitelnou pomůckou, protože si je mohu vozit s sebou v autě spolu se skládací překážkou a během okamžiku z jakékoli louky vytvořit cvičiště.

Teď tedy jak na to

    Začněte bez pomocníka na dvou maketách. Psa vyšlete na předposlední maketu, a pokud ne hned, tak nejpozději po oběhnutí makety se sprintem vydejte do té poslední. Ona vzdálenost je individuální, jak to kdo stihne. Máte sice náskok celého úseku revíru, věřte však, že váš pes bude patrně rychlejší jak vy. Proto se do štěkací makety vydejte úprkem opravdu včas, buďte však zpočátku opatrní, ať neupoutáte útěkem pozornost psa, protože pak patrně místo do makety poběží rovnou za vámi. Pro ty, kteří se nevěnují příliš fyzkultůře a třeba díky sedavému zaměstnání získali teřich, či jim byla v minulosti uříznuta noha, nechť svého psa vyšlou ne z osy postupu, ale klidně z místa velmi blízkého štěkací maketě. Pokud je od začátku správně motivován, nebojte se, že by tam nedoběhl. K štěkací maketě se pochopitelně přesuňte před vysláním psa, to dá rozum. Ze stejného místa psa také vysílám v případě, že jej potřebuji zkontrolovat v práci s figurantem, potažmo jej ořvat či opravit, pokud je figurant kopyto anebo mě k tomu vede v ten okamžik využívaná metodika.
    V okamžiku, kdy pes oběhne maketu, jej začněte, třeba ještě utíkajíc, do té štěkací lákat míčkem (a pod.) spolu s dalším povelem „revír“ a zaběhněte do makety. Zde pokračujte tak, jako když ste jej učili vyštěkání.

Předcházejte chybám

    Neznám psa, který by pracoval bezchybně hned od začátku. Proto chybám předcházejte a raději stále střídejte zakládání míčku do stojanu, vyhazovače, potažmo k patě makety a přivolání s povelem „zpět“, kdy je pes odměněn po návratu z makety míčkem z vaší předpažené ruky. Proč z předpažené? Velmi častou chybou je přebíhání přes osu postupu za zády psovoda. Pokud se z této chyby několikerým opakováním stane zlozvyk, je to zlozvyk velmi těžko odstranitelný.
    Po několika tréninkových dnech bude mít pes spojeno, že se obíhá maketa, kde není nic anebo možná míček, takže je dobře se přesvědčit, že v té poslední je další míček v ruce buď vaší, nebo pomocníkově, a na ten se musí štěkat, aby mu byl hozen.

Pomocníkem může být kdokoli

    Záměrně píši pomocník a ne figurant, byť to figurant může být. Neměl by však mít rukáv, nýbrž míček, i když váš pes již vyštěkání na rukáv zná. Cena rukávu je pro psa vyšší než cena míčku. Dost těžko byste jej udr želi na uzdě a k po mocníku s rukávem by prostě utek. Pomocníkem může být kdokoli, ale musí být obeznámen s metodikou nácviku. Nesmí se psa bát a nejlepší je, zejména pokud si váš pejsek není až tak jistý v kramflecích, aby byl jeho známý, od něhož může pes očekávat jen a jen příjemné věci. Nenechte psa vyčerpávat dlouhým štěkotem. Dbejte jen správné intenzity a raději jej rychle odměňte, ať to celé můžete zopakovat. Pomocník může být v počátku nácviku před maketou, kam vystoupí po vašem přivolání psa vracejícího se z makety prvé, aby se to psovi rozhodně nepletlo. Míček umístěný v prvé maketě je důležitý pro zdůraznění ceny této makety, nesnažte se celý postup uspěchat, vyhněte se tak nutnosti napravovat psa silou.
    Nácvik střídejte jak s pomocníkem, tak bez něj, kdy do makety poběžíte vy, anebo si psa přivoláte do pozice „ke mně“ a do makety odkráčíte.

Maketa by měla ukrývat překvapení

    Pokud jste už od začátku nácviku obíhání využívali pro trénink všech šest maket, tak jak bylo popsáno v předchozích dílech bude následující krok snazší. Opět založte míčky a postupně se přesuňte po ose před všech pět běhacích maket, psa vyšlete, povelem „zpět“ upozorněte na návrat, a dalším povelem přivolejte do polohy „ke mně. Pokud jste na ideálním místě na ose postupu, můžete psa obejít z druhé do první základní polohy a rovnou jej vyslat na další maketu, ku které je nasměrován. Před šestou jej posaďte a odejděte jej k maketě přivolat povelem „revír“. Do makety zajděte ještě před jeho příchodem – čiňte tak, jako na začátku nácviku vyštěkání. Psa učte pro přivolání povelu „zpět“, opět nejdřív za klidu a až poté za pohybu, a také vaše odběhnutí do poslední makety při průzkumu té předposlední. Revír se snažte ukončit vždy vyštěkáním, které však musí být opravdu radostné, nenuťte ještě psa k ničemu a snažte se v něm udržet po celou dobu práce co nejvyšší drive.
    Postupně jeden, dva míčky odeberte a pozici zbylých střídejte, ať má pes opravdu nutnost maketu prověřit a ať se tam těší běžet, protože míček se stane žádaným překvapením.

Povelová technika

    Pro jistotu ještě povelová technika. Už nevím kdy a kde, ale slyšel jsem psovoda, vysílajícího psa na revíru doleva, řvát „levír“, doprava pak „pravír“. Vězte tedy, že povel pro vyslání je „revír“ a pro návrat „zpět“. To pokud vás pes bude míjet za vašeho pohybu. Pokud však jej budete přivolávat do předsednutí, použijte povel „zpět“ a vzápětí „ke mně“. Požadujte vždy po povelu „ke mně“ zaujetí předepsané pozice. Povel „ke mně“, stejně jako jméno psa, je povolen, ale to si nechte až pro případ, kdy vám bude na soutěži jasno, že vám pes jde z rytmu a vydává se na figuranta ignorujíc některý z úkrytů. Pochopitelně budete penalizováni za změnu povelu, ale to je ještě drobná chyba a hlavně nebude narušen celkový dojem celého průzkumu.

                                                                                                                                                 Luděk Šilhavý
FOTOGRAFIE
zde


INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO
v přípravě
 © International dog school K9 :: Design: Lucie Skopalová :: Webmaster: Kateřina Králková a Lucie Skopalová