dogtrace


Výcvik psů

Pes byl domestikován v době tak daleké, že si ji dnes stěží dokážeme představit. Do dnešní podoby soužití,se vztah "pána a psa", dostal ovšem poměrně nedávno a postupem doby se stává stále častěji, že se role otáčí. Místo aby pes sloužil člověku, člověk slouží psovi, a to ve smyslu podřizování se jeho nevychovanosti a nevycvičenosti. Často se stává, že majitel je zklamán, protože krom běžného "zlobení" a neposlouchání, může mít pes i výrazné povahové odchylky od obecně přijatého normálu, pro dané plemeno. Tak se v extrémních případech mění přítel nejvěrnější, druh a ochránce na nepřítele, přebytečnou či dokonce obtížnou věc. Prakticky ve všech případech, i zdánlivě neřešitelných, řešení existuje. Je však nutné přihlédnout ke specifikům plemene, důkladně prozkoumat psychiku zvířete, a to vždy přísně individuálně. Neexistuje obecně platné podrobné schéma, jak vycvičit psa. Každý ze psů je osobnost, ke které je nutno přistupovat s určitou diferenciací. Výcviku psů se věnuji od roku 1978. Třináct psů jsem dovedl ke třetímu (nejvyššímu) stupni; s osmi startoval na jednom, či více mistrovstvích ČR, SR, ČSLA, MSKS, Itálie, Rakouska, Estonska, USA nebo světa; s desítkami dalších složil mnoho nižších zkoušek. 10x jsem získal zlato na obraně, na různých národních šampionátech. Na mistrovství světa, podle IPO 3, kterého jsem se se třemi psy (další dva byli mnou trenováni), celkem osmkrát zúčastnil, získal bronz a stříbro v družstvech, v jednotlivcích mi mí psi přinesli zlato ve stopách, obraně a nakonec i absolutní vítězství. Stovky mnou připravených psů sloužily či slouží, téměř na všech kontinentech. Pracovní upotřebitelnost mých psů, jsem si úspěšne ověřil i v praxi, ať už to bylo při zemětřesení v záchranném týmu, či při lokalním ozbrojeném konfliktu. Nerozlišuji své zákazníky na bohaté či chudé, známé a neznámé. To, že mnou cvičeni psi pracují v armádách a policiích po celém světě, či doprovázejí významné osobnosti neznamená, že se nevěnuji psům začínajících chovatelů, či lidí, jež prostě nezvládají svého miláčka, ať už pro nedostatek zkušeností, času či vlastní zdravotní způsobilosti. Vážim si důvěry každého jednoho z vás, kdo se na mě obratí, s prosbou o pomoc. Věřím, že pomůžu i Vám, ať s výchovou domácího mazlíčka ,či s výcvikem nezvladatelného ničemy. Spolu se svými spolupracovníky učiním vše pro to, aby soužití Vás a Vašeho čtyřnohého přítele bylo naplněno láskou a radostí, vzájemným respektem, popřípadě korunováno sportovním úspěchem. Už nemusíte hledat jinde, vycvičíme i Vašeho psa.

Internátní výcvik

Do psince umísťuji jen německé ovčáky, popřípadě jiná plemena jež to snesou a to jen jedince, jenž jsou na to zvyklí. Všichni dobrmani, které mám na výcvik, jsou v mém domě. Důvodů je několik, ty nejhlavnější jsou, že jejich prostor je v zimě vytápěn a v létě klimatizován, další pak je, neustálý kontakt s nimi a častá kontrola - jsou jedinou možností, jak předejít některým náhlým nepříjemným překvapení. Dopředu vás, všechny mé potencionální klienty, musím varovat, že nejsem všemocný a smůla a neštěstí se mi prostě někdy nevyhnou..Zažil jsem úhyn po torzi žaludku a po autonehodě a nemyslím si, že jsem tímto vyčerpal, mě přidělený počet nepříjemností. Vím, že vaši psi mají cenu daleko vyšší, než je jejich cena vyčíslitelná dle nějakých tabulek – je to cena vaší lásky k nim a tuto vám nikdo, v případě nějakého bolestného zásahu vyšší moci nenahradí. Pokud jste katastrofickými prognostiky, či opravdu vlastníte psa, jehož možná ztráta by ohrozila i vaší finanční situaci, doporucčuji jej pojistit. Doufám, že jsem vás příliš nevyděsil, ale chci jen předejít možným nepříjemnostem, o kterých slyším dnes a denně od svých kolegů, konkurenčních trenérů. Vězte ale, že se vynasnažím maximálně ulehčit a zpříjemnit psí život vašich přátel. Krom profesionalniho přístupu v tréninku a oné běžné maximalní starostlivosti o jejich pohodu, dostávají ode mne pravidelnou dávku mé lásky a není to jen pro to, že jsou mým chlebem, ale hlavně pro to, že jsem s nimi šťastný. Důkazem mých slov a také největší odměnou pro mne, nejsou vaše děkovné dopisy po provedeném výcviku, ale radostně skákající psi s vrtícími ocasy, kteří na mě, při dalších setkaních nezapomněli. Když se chcete optat, jaký kdo je, zeptejte se svého psa. Nyní několik praktických poznámek. Každý pes, který ke mě přijde do internátního výcviku,musí být očkován proti vzteklině, psince, hepatitidě, leptospiróze, psincovému kašli (u některých očkovacích látek nutná včasná revakcinace) a tetanu. Těsně před nástupem odčerven a ošetřen spotem či sprayem, proti venkovním parazitům. Doporučuji také prostředek proti srdečním parazitům, jejichž výskyt se posunuje spolu s oteplovaním, každým rokem dál a dál na sever. Pes musí být vybaven potvrzením o očkování – nejlepší je mezinárodní očkovací průkaz, píši to zde zejména pro klienty ze zámoří. Pokud psa přivážíte osobně, je nejlepší jej přivézt ve vlastním boxu, z toho důvodu, že se může stát, že transport zpět bude po vašem rozhodnutí, proveden letecky a je zbytečná investice do dalšího boxu. Toto rozhodnutí ponechávám na vás. Váš pes nepotřebuje žádné pomůcky či výstroj, krom hladkého stahovacího obojku. Přivezte jeho deku (ne čerstvě vypranou) a oblíbenou hračku. Pokud má pes specialní dietu – tuto dietu. Je vhodné přivést tři denní krmné dávky, neb postupný přechod na typ krmení, jenz používám, je lepší pro zamezení nepříjemností s trávením.Psi jsou krmeni granulovaným krmivem a směsí hovězího a drůbežího masa.U psů,jež přicházejí na zkoušky, jejichž součástí je stopa, počítejte s ubýtkem hmotnosti, neb jsou často krmeni, práve jen na stopě. Omlouvám se těm z vás, jimž nebudu moci vyhovět okamžitě. Počet míst pro výcvik je limitován – dávám přednost kvalitě před kvantitou. Doporučuji proto zavčas si zarezervovat místo.

Poplatky na zkoušky jsou zahrnuty v ceně výcviku. Poplatek za ZTP, či Körung a přihlášku na tyto akce, musí zaplatit, respektive provést majitel psa, který zasílá i veškeré požadované doklady organizátorovi. Upozorňuji, že pokud momentalní stav psa, nebude korespondovat s mou představou relativní vycvičenosti daného stupně, ZTP či Körungu se nezúčastním a poplatek propadne pořadateli. Nemějte mi to za zlé, ale je lepší ztratit pár euro, jak šanci a kód, který dostává pes jedenkrát za život, nastoupím v nejbližším možném termínu a pokud se výcvik prodlouží, nehradíte nic navíc. U zkoušek AD a Körungu, je k cene připočten i poplatek za náklady, spojené se samotnou zkouškou (cesta, hotel, startovné). Pokud pes některou z těchto zkoušek nesplní – u AD patrně pro fyzickou indispozici a na Körungu pro to, že je to test opravdu težký a není ostudou jej nesplnit, je nutné tyto náklady uhradit. Předvedení na výstavách je možné až po předchozí domluvě a platí zde taktéž, že nebude předveden pes, jehož momentální stav není excelentní – např. pro pracovní kondici, i když již je poplatek zaplacen. Majitel hradí veškeré náklady plus handling. Nakonec zde chci zoodpovědět vaši nejčastější otázku – zda se pes za dobu trainingu neodcizí a zda vás ještě pozná. Neodcizí. Nebojte se. Možná, že bude první den po návratu poněkud nesvůj ale až se probudí ve svém starém pelíšku, či vaší posteli, bude to stejné ráno, jako toho dne kdy odcházel, jediný rozdíl bude v tom, že bude vycvičený. A je jedno, zda u mě strávil měsíc nutný pro BH, dva pro BH a ZTP, tři pro BH, ZTP a IPO 1, či dobu daleko delší, kterou potřebují pro třetí stupeň, či účast na mistrovsví.

Výcvik na cvičišti

Další možností je výcvik na cvičišti, který probíhá pravidelně v: - Praha - Dobřejovice (3 minuty od exitu D1 č.6 Praha-Průhonice) Popis cesty: Na kruhovém objezdu do nákupní zóny, obě světelné křižovatky projet rovně, po přejetí dálnice lze napravo vidět makety, odbočit po asfaltové cestě doprava. Pokud již přijedete do Dobřejovic, musíte zpět.

Psovod - majitel je učen umění vycvičit psa sám; je systematicky veden a opravován. Lektor se věnuje individuálně pouze jednomu psovodu, tedy nejedná se o žádný kolektivní výcvik, při kterém se nedá jedinci dostatečně věnovat. Zvyšování vycvičenosti probíhá pomaleji než při internátním výcviku, avšak při dostatečné intenzitě vede vždy ku kýženému cíli. Pro začátečníky, nebo ty jenž cvičí psy pro některý nižší stupeň, vřele doporučuji sl.Lucii Skopalovou. Složila spoustu zkoušek, účastnila se mistrovství různých států, mistrovství světa, několik psů přivedla ku trřetímu stupni, je na rozdíl ode mne hezoučká a hlavně na vás nebude řvát a vy nepůjdete ze cvičiště s brekem. Vás ostatní, jež to chtějí riskovat se mnou upozorňuji, že cesta k vrcholu pod mým vedením, je dlážděná zoufalstvím a bezmocí a skrápěna potem a slzami.

Výcvik v místě bydliště

Lektor dojíždí do místa bydliště, kde přebírá psa a výcvik probíhá v okolí. Zde je kladen důraz na praktičnost, jako je plná ovladatelnost na ulici, respektování vozovek při pohybu na volno apod. Taktéž je možné, aby se výcviku psa účastnil přímo majitel jako psovod a pracoval pod dohledem lektora; to je pak prakticky totožné s výcvikem na cvičišti. Majitel tak ušetří cenný čas strávený cestou na a ze cvičiště.Rozhodne však neušetří peníze. Cena je odvozena z ceny bežné lekce + dopravy na místo,včetně doby strávené, zejména v Praze, v traficu.

Výcvik obrany a aktivizace

Totéž platí u aktivizace obrany vašeho psa. Je možné navodit atmosféru, opravdového útoku na váš objekt, či vás samotné a připravit tak vašeho psa k důrazné obrane. Narušení vlastního teritoria se stává pro psa standardní situaci, což se pochopitelně extrémně příznivě promítne ,v síle jeho případného „ostrého“zásahu. Základům se však váš pes, patrně bude muset naučit na cvičišti. Na nácvik obrany kladu velký důraz a snažím se volit ty nejlepší figuranty z nejlepších. Sám figuruji od třinácti let, byl jsem svazovým figurantem a v nácviku obrany, už po několik desetiletí provádím ucelený výzkum metod a zdokonalování, ať se to týká síly, rychlosti či ovladatelnosti.Široká škála pomůcek na nejvyšší úrovni zaručuje bezpečné provedení této činnosti, bez zbytečných rizik, poranění psa či figuranta. Kladu např. velký důraz na odpružení nárazu, aby nedošlo k poškození pohybového aparátu či chrupu, na prevenci přetrénování, které může vést k ať psychické, či fyzické újmě, kterouž také končívá výcvik, gdyž je něgdo kopyto.

 

 
 © International dog school K9 :: Design: Lucie Skopalová :: Webmaster: Sarah J Beck