Díl devátý - vyhledání pomocníka a vyštěkání - I.díl


Vyhledání pomocníka

     Úkolem psa při průzkumu terénu je co nejrychleji oběhnout výší zkoušky daný počet maket pravidelně vpravo a vlevo či opačně a na konci vystavit a vystěkat figuranta.
     V dnešni době se nepožaduje jen těsný a rychlý průzkum. Trendem je hodnotit i průzkum jednotlivých úkrytů. Doba, kdy dostal devět a půl bodu i pes, který profičel sprintem 4 metry kolem maket, je tedy pryč.
     Nácvik průzkumu však musí být postupný a učit ihned psa maketu i prohlížet není tou nejlepší cestou. Budete-li mu vkládat motivační předmět od začátku dovnitř do makety, nácvik obíhání bude velmi ztížen, běh psa se zpomalí a na jeho zrychlení a upevnění povinosti maketu oběhnout, vynaložíte mnohem více času.

Nácvik oběhnutí

Motivace míčkem
     započněte až tehdy, když má pes dostatečný drive pro motivační předmět – pešek nebo míček – dále jen míček :-) Psa uchopte za obojek a míček dokopejte ke vzdálenejší patě makety. Míním tím, že přicháziteli zprava, umístěte míček k patě levé, přicháziteli zleva, k patě pravé. Právě mírným kopáním do míčku zvýšíte drive vašeho psa na maximum. Míček umístěte přísně k patě, ne někam okolo, či do makety. Stejnou cestou kterou jste psa přivedli vycouvejte asi  metr stranou od makety tak, aby pes míček viděl a s povelem „revir „ jej pro míček vyšlete, zároveň s ním oběhněte maketu z druhé strany tak, aby vám pes po uchopení míčku skončil na druhé straně, dá se říci v náručí. Se psem se potahejte, nechte jej zvítězit a znovu umístěte míček na stejnou stranu k patě makety a celý postup zopakujte. Postupně začněte svírat úhel mezi místem vysláni psa a předáním míčku. Na začátku skoro 180 stupňový úhel se třeba již při prvém tréninkovém dnu může změnit na konečnych 90 stupňů při vyslání na přímo. Pro psa si ale vždy nadběhnete a nezapomeňte jej povzbuzovat, aťse mu nevštípí možnost se s míčkem vrátit cestou, kterou si pro něj přišel. Následující trénink však započněte raději znovu od začátku – toto pravidlo si na začátku každého nově trenovaného cviku zapamatujte. Nepokazíte tak, co jste za předchozí trenink vybudovali. A nejedná se pochopitelně jen o revír.


     Musim zdůraznit nutnost neměnit stranu, kterou psa do revíru posíláte, respektive tu, na které je míček. V budoucnu bude jedno, zda pes obíha makety zprava či zleva. Pochopitelně efektnější to je po směru pohybu, ale to je 50:50, jde o to na které straně bude umístěna poslední „štekací“maketa a to určuje rozhodčí, potažmo pořadatel.
     Až si budete jisti, že má pes upevněno oběhnuti makety za u paty ležícím míčkem, můžete jej bud ponechat na místě anebo použít pomocnika ku podržení psa a míček do makety odnést. Znovu zdůrazňuji - přicházejte ze stejné strany a tou také odcházejte. Ať vás ani nenapadne maketu obejít. Psovi musí být ukázána jen jedna, jediná možná cesta a to vždy z totožné strany. Po pár vysláních takto odneseného míčku, si míček za maketou tajně strčte do kapsy, psa vyšlete a po nadběhnuti jej na míček nalákejte. Tento postup střídejte a postupně zmenšujte i vzdálenost, kterou psovi nadbíháte až do setrvání na místě vyslání psa. Samotnou vzdálenost od makety postupně také prodlužujte až na střed, na osu postupu.


    Nikdy neučte psa obíhat nějaké stromy,popelnice atd.,protože na spoustě cvičišť které nejsou až tak podobneé fotbalovým hřištím se vám pak může stát,že si váš pes vybere právě kousek od makety rostoucí strom,či opodál stojící popelnici. Obíhací makety nemusí mít dva metry,vlastním i sadu metrových,právě pro snadnou mobilitu a tím pádem možnost trénovat kdekoli.

Motivace pamlskem
     pokud z jakéhokoli důvodu nemůžete míček použít a uchýlíte se k pamlsku, nikdy jej nepokládejte na zem. Použijte talířek či dlaždičku, prostě něco plochého, z čehož bude moci pes pamlsek co nejrychleji sebrat a slupnout, aniž by se musel namáhat s jeho vyhledáváním v trávě. S umístěním a příchodem k pamlsku si počínejte stejně, jak je popsáno u práce s míčkem. Po sežrání pamlsku psa nalákejte na pamlsek druhý, jenž máte v ruce nebo ústech.
     Nespěchejte a obíhání opravdu upevněte. Až budete mít jistotu, že pes maketu opravdu oběhne, započněte nácvik na více maket. Sam začínám rovnou s šesti. Šestero oběhnutí makety je tak akorát, psa neunaví a je to počátek přesvědčení vašeho psa o jediné cestě, jenž vede při revíru k figurantovi. Tou je cesta přes šest čistě oběhnutých maket. Střídejte umístění míčku u paty makety – a odměnu míčkem po přivolání. Pro tento nácvik musíte mít míčků víc a pes nesmí ani tušit co bude následovat. Ještě stále to není povinnost, ale jen hra.
     Varuji před umisťováním pomocnika v maketě, který pamlskem či míčkem převede psa z jedné strany na druhou. Je to stále často používná metoda, vedoucí k „zasklení“figuranta.

                                                                                                                                                 Luděk Šilhavý
FOTOGRAFIE
zde


INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO
nácvik oběhnutí - zde
 © International dog school K9 :: Design: Lucie Skopalová :: Webmaster: Karolína Kočová