Díl desátý - Náprava poškozeného zákusu


    Stále častěji mi přicházejí na trénink psi se zákusem poškozeným předchozím špatným nácvikem. Většinou jde o uspěchanou práci, kdy se figurant snaží místo poněkud zdlouhavého vybudování dokonalého zákusu spíše uspokojit předpokládané požadavky psovoda a co nejrychleji pokračovat učením nových cviků.
    Pes, pokud je citlivější, na takovou přípravu reaguje v lepším případě povolováním zákusu v koutcích, v tom horším odmítá použít moláry a kouše na půl huby.
    Nejlepší je pochopitelně takovým případům předcházet. Vím, jak mnozí figuranti neradi používají „řídítka „s tím, že uznávají jen rukáv. Věřte mi však, že pouze s pomocí kůže lze připravit psa až na IPO3 daleko snáze jak pouze s pomocí rukávu na IPO1.
    Pokud není poškození zákusu fatální, stačí jen zastavit boj a za tahu vodítka vyčkat, až pes pobere. A to se stane, pokud bude tah vodítka na chvíli povolen. Okamžitě musí následovat psovo vítězství. Až poté co mu dojde, že kořist se vyhrává, jen když je naplno držena, lze prodlužovat boj a prověřování zákusu a materiál psovi ponechat, až mordu opravdu „zamkne“.

Přiškrcení psa evokuje boj o holý život

    Bohužel, poškození zákusu bývá často mnohem vážnější Někdy pro způsob nácviku, kdy figurant právě povinností držet psa částečně zradil, anebo byl materiál nevhodný, anebo se mladý pes zradil sám, když se díky velké razanci narazil koutky při práci na dálku.
    Pro odstranění tohoto problému je jednou z cest přiškrcení psa právě v okamžiku vadného zákusu. Proč přiškrcení? Právě oběhová nedostatečnost spouští v mozku spásné receptory, jež velí ku zvýšení aktivity v boji. Je to pozůstatek z těch dob, kdy pes, respektive vlk, lovící kořist anebo bránící vlastní život, musel právě z posledních sil zvrátit vítězství na svou stranu.

Nácvik nesmí být vopruz

     Používám couračku umístěnou na očku stahovacího obojku. Pes je upoután na postroji. Z počátku je než držení psovodem lepší pevný úvazek. Pes musí být opravdu vydrážděný, protože jeho drive musí vybalancovat nepříjemný pocit ze ztráty kořisti a učinit jej ještě dravějším. Po celou dobu na to myslete! Nácvik nesmí být pro psa povinný vopruz, ale opravdový boj.
    Po zákusu, který psovi nevyjde, uchopte couračku a s povelem, jenž pes zná pro zákus („Drž“), přitáhněte stahovací obojek tak, aby se pes začal škrtit. V momentu pobrání nechte psa zvítězit. Pokud bude pes povolovat zákus i nadále, neváhejte pokračovat v práci obojkem až do úplné prohry. Poté psa znovu vydrážděte na maximum a celé to zopakujte. Za žádnou cenu psovi materiál do mordy necpěte. I ten musí být táhnut zpět, aby pes cítil nutnost pevně držet.Zpočátku mírně.
    Nácvik provádějte v krátkých sekvencích a střídejte jej s ponecháním materiálu „zadarmo“ okamžitě po uchopení opravdu plným zákusem. Tak nejsnadněji psovi dojde, co po něm chcete. Nikdy mu ale materiál nenechejte při neplném zákusu.
    Boj poté postupně prodlužujte a jeho intenzitu zvyšujte. Každé povolení zákusu kvitujte výraznými pravolevými pohyby ve snaze psa o kořist připravit a každé pobrání a dobré držení pochvalou a zmírněním boje, postupně až do držení na prověšeném vodítku skoro za klidu. Dlaní pod mandibulou můžete podpořit „uzamčení“ mordy a takto předat psa psovodovi ku chanellingu.

Na dálku pracujte taktéž s upoutaným psem

    Až po zvládnutí nápravy zákusu na místě, přejděte k práci na dálku. Vždy ale za možné podpory zpětného tahu. Na útěku doporučuji dlouhé vodítko, které bude použito jako protitah korekční couračce. Pomocník či psovod nachystaný v trojúhelníku se rozběhne s vámi a vy můžete, znovu pomocí couračky, upravovat zákus za běhu. Pokud ale zákus psovi vyjde,nechť se nesnaží pomocník či psovod psa z rukávu protitahem za každou cenu strhnout. Taková prověrka zákusu může přijít až později a raději s gumou. Teď psa učíte,respektive spravujete a musíte mu dát šanci provést zákus lege artis. Na střetu face to face je dlouhé vodítko nevhodné. Použijte raději gumu, kterou si naměřte tak, aby pes měl opravdu jen jednu šanci sklapnout mordu, a to právě v okamžiku, než jej guma vrhne zpět. Pokud se neudrží, poletí. A věřte, že se udrží. Pokud jste jej opravdu motivovali.

Vyvěšení nikdy nepoužívejte při nácviku pouštění

    A nezapomínejte na povel „Drž“. Po krátkém čase bude tento povel stačit ku nápravě bez podnětu couračkou. Používejte jej také, pokud chcete donutit psa k puštění pomocí vyvěšení. A to výrazně spolu s povzbuzováním. Vyvěšení používejte právě proto jen jako řízenou prohru. Pro nácvik povelu „Pusť“ je naprosto nevhodné!

                                                                                                                                                   Luděk Šilhavý

FOTOGRAFIE
zde


INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO
v přípravě

<< ZPĚT NA SPECIÁL PRO FIGURANTY << © International dog school K9 :: Design: Lucie Skopalová :: Webmaster: Karolína Kočová